Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp Data Nazwa
1 07.12.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zakup systemu bezpieczeństwa CUW, rozbudowę systemu pocztowego CUW oraz zakup usługi przedłużenia gwarancji do posiadanego urządzenia do obsługi poczty

2 02.12.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postęowaniu na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Państwowej

3 02.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 12 szt. laptopów konwertowanych dla ŚUW.

4 02.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o syg. 472/2016/DOM-PN/SK na dostawę bezszwowej ściany wizyjnej wraz z osprzętem na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5 24.11.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Centrum Usług Wspólnych” – część I

6 23.11.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup narzędzi wspierających zarządzanie zasobami IT oraz przedłużenie wsparcia dla tych narzędzi

7 14.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę budynku Gawra na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku

8 06.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Montaż instalacji klimatyzacji na III piętrze w skrzydle B (część wschodnia) budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie"

9 19.09.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych dla JAP - cz. I

10 14.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. na przebudowę rozdzielni elektrycznych oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych dla kompleksowego zasilania awaryjnego budynków KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14