Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 22.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont pomieszczeń skrzydła A, budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, nr sprawy217/2015/WIR-PO/AC
szczegóły
2 20.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę papieru na potrzeby planowanej produkcji zleconej CUW – część 2 postępowania
szczegóły
3 19.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 360/2015/BR/PZC/HD na dostawy soków i przetworów na potrzeby Bufetu "R"
szczegóły
4 18.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o syg 91/2015/KRWŁ-PN/JW na dostawę 1200 mp. zrębków drzewnych
szczegóły
5 15.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 326/2015/BDC/BR/PZC/HD na dostawy art. spożywczych na potrzeby Bufetu "R"
szczegóły
6 15.05.2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- postępowanie na zakup papieru xero w formacie A3 i A4 na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
szczegóły
7 11.05.2015 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 339/2015/WW/DD-PN/AK na dostawę materiałów eksploatacyjnych do systemu Computer to Plate
szczegóły
8 08.05.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na „Sukcesywną dostawę papieru i kartonu do drukowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych"
szczegóły
9 30.04.2015 informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu na przebudowę instalacji hydrantowej w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, al. Szucha 14, nr sprawy 216/2015/WIR-PO/AC
szczegóły
10 23.04.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywną dostawę papieru i kartonu do drukowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych"
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...