Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 09.02.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywna dostawę papieru i kartonu na potrzeby Centrum Usług Wspólnych
szczegóły
2 05.02.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 74/2015/KRWŁ/PZC/HD na dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby KRW Łańsk
szczegóły
3 19.01.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 26/2015/ZRP/PN/HD na dostawy produktów mleczarskich na potrzeby ZR Parkowa
szczegóły
4 14.01.2016 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 1200 mp zrebków drzewnych na potzreby KRW Łańsk
szczegóły
5 07.01.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 58/2015/KRWŁ/PZC/HD na dostawy drobiu, mięsa, wędlin na potrzeby KRWŁ Łańsk
szczegóły
6 31.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 73/2015/KRWŁ/PZC/HD na usługi prania na potrzeby KRWŁ Łańsk
szczegóły
7 17.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59,22,26/2015/KRWŁ/BR/ZRP/PN/HD na dostawy produktów mleczarskich
szczegóły
8 15.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę oleju opałowego na potrzeby KRW Łańsk
szczegóły
9 15.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 1200 mp zrębków dzrewnych na potzreby KRW Łańsk
szczegóły
10 14.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 61/2015/KRWŁ/PN/HD na dostawy art. spożywczych na potrzeby KRW Łańsk
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...