Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 11.12.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów w ramach zawartej umowy ramowej”
szczegóły
2 11.12.2014 Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
3 11.12.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 878/2014/WIR-PN/SK na „remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku „Leszcz” na terenie Kompleksu R
szczegóły
4 25.11.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "zakup serwerów blade wraz z platformą wirtualizacyjną dla KPRM" nr 974/2014/WI-PN/PK .
szczegóły
5 18.11.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowan na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
6 13.11.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 691/2014/WO/DZ-PN/AJ na „sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby CUW”
szczegóły
7 31.10.2014 Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 679/2014/WZP-PN/AJ na „sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby KPRM”.
szczegóły
8 31.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu Nr 927/2014/ZRP-PZC/SK
szczegóły
9 30.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzilenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę papieru i kartonu do drukowania na potrzeby CUW
szczegóły
10 07.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na serwisowanie systemu CTP
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
dalej o 5>>