Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 21.08.2014 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej na „Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej” nr 2014/4
szczegóły
2 21.08.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 558/2014/WZP-PN/AJ na „zakup i dostawę komputerów stacjonarnych na potrzeby KPRM”
szczegóły
3 20.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wspólnym nr ref. 2014/6 na dostawę papieru do urządzeń drukujących i kopiujących dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
4 19.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wspólnym nr ref. 2014/3 na zakup biletów lotniczych, kolejowych oraz rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
5 18.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wspólnym nr ref. 2014/5 na dostawę energii elektrycznej dla Jednostek Administracji Państwowej.
szczegóły
6 18.08.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZYCH OFERT w części 1 i 2 postępowania nr 2014/7 na "zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
7 13.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej w postepowaniu na Modernizację serwerów SKD wraz z migracją środowiska MS Active Directory i MS SQL Server nr ref 400(2)/2014/WI-PN/SK
szczegóły
8 05.08.2014 Dostawy owoców i warzyw na potrzeby CUW Bufet "R"
szczegóły
9 04.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej dla CUW
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej dla CUW
szczegóły
10 31.07.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Konserwację oraz całodobowy serwis techniczny urządzeń i instalacji: SAP, SUG, DSO i oddymiania w obiektach KPRM w Warszawie”
szczegóły

<<
<
1
>>