Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 26.02.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na konserwację obiektów budowlanych administrowanych przez CUW
szczegóły
2 24.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin 1249/2014/BDC/DKS-PN/AP
szczegóły
3 23.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu Nr 1040/2014/WZP-PN/AK prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zapewnienia sukcesywnych dostaw materiałów piśmienniczo-biurowych, na potrzeby KPRM
szczegóły
4 16.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 992/2014/KRWŁ/PN/HD na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby KRW Łańsk
szczegóły
5 04.02.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1156/2014/KRWŁ-PN/AJ na „zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby KRW w Łańsku”
szczegóły
6 30.01.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 990,1179/2014/KRWŁ/BR/PN/HD na dostawy produktów mleczarskich
szczegóły
7 21.01.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Usługi doradztwa prawnego dla CUW” prowadzone zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp
szczegóły
8 15.01.2015 Wykonanie dokumentacji projektowej rezerwowych przyłączy elektroenergetycznych dla budynków KPRM oraz ich wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem awaryjnym budynków znajdujących się na trenie KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 i 5 oraz Al
szczegóły
9 13.01.2015 Zakup wyrobów introligatorskich na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
szczegóły
10 13.01.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1003/2014/KRWŁ/PZC/HD na dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby KRW Łańsk
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
dalej o 5>>