Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp Data Nazwa
1 14.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę budynku Gawra na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku

2 06.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Montaż instalacji klimatyzacji na III piętrze w skrzydle B (część wschodnia) budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie"

3 19.09.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych dla JAP - cz. I

4 14.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. na przebudowę rozdzielni elektrycznych oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych dla kompleksowego zasilania awaryjnego budynków KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14

5 12.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę urzadzeń biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej" - część 4

6 09.09.2016 Informacja o wyborze po wyroku KIO w cz. II post 2016/7 dotyczy: komputerów przenośnych

7 09.09.2016 Informacja o wyborze po wyroku KIO w cz. I post 2016/7 dotyczy: komputerów stacjonarnych

8 31.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej.” – cz. 8

9 23.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej” – cz. 3-7 oraz 9-10.

10 09.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty