Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 27.07.2016 Informacja o wyborze w post 2016/7 dotyczy: komputerów stacjonarnychi przenosnych
szczegóły
2 22.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa pomieszczeń II piętra skrzydła B gmachu KPRM wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż
szczegóły
3 22.07.2016 Unieważnienie postępowania na przebudowę budynku Gawra na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, nr sprawy 13/2016/WIT-PO/AC, ogłoszenie BZP nr 55281-2016 z dnia 18/05/2016 r.
szczegóły
4 21.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ochronę fizyczną obiektów administrowanych przez CUW: Powsińska 69/71 wraz z pawilonem Powsińska 73, Bagatela 6/8, Grzesiuka 6,8,9 i Zespół Rezydencjalny Parkowa
szczegóły
5 01.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla JAP
szczegóły
6 28.06.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
7 21.06.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
8 10.06.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup środków czystości na potrzeby CUW w latach 2016-2017"
szczegóły
9 07.06.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i unieważnieniu w części 3 w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych, papieru i akcesoriów informatycznych dla JAP
szczegóły
10 19.05.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły