Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 18.11.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowan na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
2 13.11.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 691/2014/WO/DZ-PN/AJ na „sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby CUW”
szczegóły
3 31.10.2014 Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 679/2014/WZP-PN/AJ na „sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby KPRM”.
szczegóły
4 31.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu Nr 927/2014/ZRP-PZC/SK
szczegóły
5 30.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzilenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę papieru i kartonu do drukowania na potrzeby CUW
szczegóły
6 07.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na serwisowanie systemu CTP
szczegóły
7 02.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na sukcesywne dostawy galanterii papierniczej na potrzeby CUW
szczegóły
8 30.09.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZYCH OFERT postępowania nr 2014/8 na "zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej"
szczegóły
9 11.09.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „dostosowanie do wymagań ppoż budynku PERKOZ na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk".
szczegóły
10 21.08.2014 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej na „Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej” nr 2014/4
szczegóły

<<
<
1
>>