Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 18.07.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych na potrzeby KPRM”-cz.II
szczegóły
2 18.07.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Rozbudowę narzędzi wspierających zarządzanie systemami IT”
szczegóły
3 17.07.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów spożywczych do ZR "PARKOWA"
szczegóły
4 04.07.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Zakup i dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej - część 6 i 7.”
szczegóły
5 02.07.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Zakup i dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej - część 1 i 3.”
szczegóły
6 30.06.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Bufetu "R"
szczegóły
7 04.06.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 913/2013/WI-PN/MO na „Zakup i dostawę licencji systemu operacyjnego serwerów na potrzeby CUW”
szczegóły
8 29.05.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy soków i przetworów na potrzeby Bufetu "R"
szczegóły
9 29.05.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy mrożonek na potrzeby Bufetu "R"
szczegóły
10 23.05.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawy drobiu, mięsa, wędlin na potrzeby ZR "PARKOWA"
szczegóły

<<
<
1
...