Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 21.07.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz III postępowanie o sygnaturze 287/288/289/2015/WI-PN/PK
szczegóły
2 25.06.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 395/2015/WIR-PO/AJ na projekt przebudowy sieci teleinformatycznych w skrzydle A gmachu głównego KPRM
szczegóły
3 19.06.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
szczegóły
4 18.06.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- przetarg na zakup i dostawę licencji systemu operacyjnego serwerów na potrzeby KPRM
szczegóły
5 29.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 265,279/2015/ZRP/BR/PZC/HD na dostawy owoców i warzyw na potrzeby CUW
szczegóły
6 29.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na dostawę kartonu na potrzeby planowanej produkcji zleconej CUW
szczegóły
7 26.05.2015 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na usługę flagowania wybranych obiektów w związku z wizytami zagranicznych delegacji rządowych..(..)
szczegóły
8 22.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont pomieszczeń skrzydła A, budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, nr sprawy217/2015/WIR-PO/AC
szczegóły
9 20.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę papieru na potrzeby planowanej produkcji zleconej CUW – część 2 postępowania
szczegóły
10 19.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 360/2015/BR/PZC/HD na dostawy soków i przetworów na potrzeby Bufetu "R"
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...