Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp Data Nazwa
1 19.09.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych dla JAP - cz. I

2 14.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. na przebudowę rozdzielni elektrycznych oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych dla kompleksowego zasilania awaryjnego budynków KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14

3 12.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę urzadzeń biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej" - część 4

4 09.09.2016 Informacja o wyborze po wyroku KIO w cz. II post 2016/7 dotyczy: komputerów przenośnych

5 09.09.2016 Informacja o wyborze po wyroku KIO w cz. I post 2016/7 dotyczy: komputerów stacjonarnych

6 31.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej.” – cz. 8

7 23.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej” – cz. 3-7 oraz 9-10.

8 09.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 03.08.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 12/2016/BR/PZC/HD na dostawy owoców i warzyw na potrzeby CUW Bufet "R"

10 01.08.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zakup materiałów ogólnobudowlanych dla potrzeb bieżącej konserwacji obiektów administrowanych przez CUW