Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 01.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla JAP
szczegóły
2 28.06.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
3 21.06.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
4 10.06.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup środków czystości na potrzeby CUW w latach 2016-2017"
szczegóły
5 07.06.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i unieważnieniu w części 3 w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych, papieru i akcesoriów informatycznych dla JAP
szczegóły
6 19.05.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
7 18.05.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę telefonii stacjonarnej dla JAP, nr zamówienia 2016/3
szczegóły
8 11.05.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2016/BR/PZC/HD na dostawy soków i przetworów warzywno-owocowych na potrzeby Bufetu "R" Centrum Usług Wspólnych
szczegóły
9 11.05.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zrzut lotniczy szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie 9 województw
szczegóły
10 05.05.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2016/BR/PZC/HD na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Bufetu "R" Centrum Usług Wspólnych
szczegóły