Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 07.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na serwisowanie systemu CTP
szczegóły
2 02.10.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na sukcesywne dostawy galanterii papierniczej na potrzeby CUW
szczegóły
3 30.09.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZYCH OFERT postępowania nr 2014/8 na "zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej"
szczegóły
4 11.09.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „dostosowanie do wymagań ppoż budynku PERKOZ na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk".
szczegóły
5 21.08.2014 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej na „Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej” nr 2014/4
szczegóły
6 21.08.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 558/2014/WZP-PN/AJ na „zakup i dostawę komputerów stacjonarnych na potrzeby KPRM”
szczegóły
7 20.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wspólnym nr ref. 2014/6 na dostawę papieru do urządzeń drukujących i kopiujących dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
8 19.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wspólnym nr ref. 2014/3 na zakup biletów lotniczych, kolejowych oraz rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
9 18.08.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wspólnym nr ref. 2014/5 na dostawę energii elektrycznej dla Jednostek Administracji Państwowej.
szczegóły
10 18.08.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZYCH OFERT w części 1 i 2 postępowania nr 2014/7 na "zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły

<<
<
1
>>