Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 09.04.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1135/2014/WW/DD-PN/AK na dostawę farb i dodatków do maszyn offsetowych arkuszowych.
szczegóły
2 26.03.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 137/2015/WO/DZ-PZC/JW na „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby CUW”
szczegóły
3 20.03.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 2015/1
szczegóły
4 11.03.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr 824/923/2014/WZP-PO/SK
szczegóły
5 11.03.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 58/2015/WASK/PN/HD na pielęgnację i konserwację zieleni niskiej i wysokiej na terenie KPRM
szczegóły
6 11.03.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 463/925/941/2014/WO/WASK/ZRP -PN/AJ na „dostawy i przesył (dystrybucję) energii cieplnej do obiektów CUW i KPRM w Warszawie”
szczegóły
7 11.03.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1155/2014/WO-PN/AJ na „konserwację i serwis techniczny urządzeń i instalacji SAP i alarmowania, SUG i oddymiania oraz kontrola stanu technicznego sprzętu i wyposażenia ppoż."
szczegóły
8 26.02.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na konserwację obiektów budowlanych administrowanych przez CUW
szczegóły
9 24.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin 1249/2014/BDC/DKS-PN/AP
szczegóły
10 23.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu Nr 1040/2014/WZP-PN/AK prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zapewnienia sukcesywnych dostaw materiałów piśmienniczo-biurowych, na potrzeby KPRM
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1