Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Lp Data Nazwa Szczegóły
1 09.10.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postepowania w cz. I na ochronę obiektów CUW
szczegóły
2 09.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na budowę przyłączy elektroenergetycznych rezerwowych dla kompleksowego zasilania awaryjnego budynków znajdujących się na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie
szczegóły
3 08.10.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
4 05.10.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Montaż instalacji klimatyzacji w skrzydle B budynku KPRM w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji r
szczegóły
5 17.09.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Jednostek Administracji Państwowej”
szczegóły
6 10.09.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na „przygotowanie i realizację kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet”.
szczegóły
7 05.08.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zakup komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych
szczegóły
8 05.08.2015 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na na zakup biletów lotniczych, kolejowych oraz rezerwację miejsc hotelowych dla Jednostek Administracji Państwowej
szczegóły
9 03.08.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla CUW"
szczegóły
10 30.07.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „przygotowanie i realizację kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet”, nr ref. 389/2015/AP.
szczegóły

wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...