Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp Data Nazwa
1 23.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej” – cz. 3-7 oraz 9-10.

2 09.08.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3 03.08.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 12/2016/BR/PZC/HD na dostawy owoców i warzyw na potrzeby CUW Bufet "R"

4 01.08.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zakup materiałów ogólnobudowlanych dla potrzeb bieżącej konserwacji obiektów administrowanych przez CUW

5 27.07.2016 Informacja o wyborze w post 2016/7 dotyczy: komputerów stacjonarnychi przenosnych

6 22.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa pomieszczeń II piętra skrzydła B gmachu KPRM wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż

7 22.07.2016 Unieważnienie postępowania na przebudowę budynku Gawra na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, nr sprawy 13/2016/WIT-PO/AC, ogłoszenie BZP nr 55281-2016 z dnia 18/05/2016 r.

8 21.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ochronę fizyczną obiektów administrowanych przez CUW: Powsińska 69/71 wraz z pawilonem Powsińska 73, Bagatela 6/8, Grzesiuka 6,8,9 i Zespół Rezydencjalny Parkowa

9 01.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla JAP

10 28.06.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej